Grenzeloos ondernemen in de watertechnologie

Mezutec in Hoogeveen produceert, installeert en onderhoudt bronwaterzuiveringssystemen. Het bedrijf richt zich onder andere op de industriële, recreatieve en agrarische sector. De systemen worden ondermeer toegepast in sauna’s, autowasstraten, de voedingsmiddelenindustrie en veehouderijen. Het bedrijf heeft ongeveer 5.000 klanten in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Tsjechië, Canada en Japan.

Annamarie van der Bij staat samen met Jelle Booi aan het roer van het bedrijf waar in totaal 23 mensen werken. ,,Wij maken gebruik van drie waterzui- veringstechnieken”, vertelt Van der Bij. ,,Het meest gebruikt zijn de beluchtings en ionisatie techniek. Bij ionisatie wordt water geleid door een cilinder met harskorrels. De schadelijke delen in het water hechten zich aan de korrels. Een andere techniek is waterzuivering door beluchting. Door lucht toe te voegen wordt het water verneveld. Het water gaat door een soort filter dat de schadelijke stoffen eruit haalt. Voor de industrie wordt osmosetechniek toegepast. Hierbij wordt water onder hoge druk door een soort membraan geleid. Voor elke branche hebben we een passende oplossing.”

Mezutec focust zich naast Nederland eveneens op het buitenland. Het doel is om de afzetmarkt in met name China en Japan de komende tien jaar te vergroten. Van der Bij ziet voor Mezutec voldoende kansen in het buitenland. En die zijn er volgens Van der Bij voor elk innovatief watertechnologiebedrijf. ,,Ik denk wel dat bedrijven in deze branche kansen laten liggen als ze zich puur richten op Nederland. Overal ter wereld is er hetzelfde probleem met betrekking tot water. Het is een schaars goed. Daarnaast zijn de eisen aan water bijna overal gelijk. Tel daarbij op dat Nederland qua waterbeheersing echt voorop loopt vergeleken met andere landen. We hebben hier zoveel know-how op watergebied. Daar kun je wereldwijd ver mee komen.”
 

Naar overzicht