Pompen

Items 19–25 van 25 totaal

Mezutec is ook uw leverancier voor meertraps centrifugale bronpompen voor putten van 4” of groter. Deze pompen zijn geschikt voor een breed scala aan wateropbrengsten en opvoerhoogtes.

Ze bieden talloze toepassingsmogelijkheden in het opvoeren, distribueren en onder druk brengen van water in particuliere en industriële waterleidingsinstallaties, toevoer van autoclaven en putten, brandblusinstallaties, wasinstallaties en irrigatiesystemen.