Familie de Boer is klant sinds 1996

Familie de Boer is klant sinds 1996

Renze (45) en Anja (45) de Boer runnen een succesvolle pluimveehouderij. Om de kwaliteit die zij leveren te waarborgen, is het gebruik van gezuiverd bronwater essentieel. Zij stellen hoge eisen aan hun bronwaterzuiveringsinstallatie. Voor hen was de keuze voor Mezutec daarom vanzelfsprekend.

“Wij hebben in 2013 twee nieuwe stallen laten bouwen. Onze totale bedrijfsomvang bestaat nu uit 130.000 vleeskuikens;”, vertelt Renze. “Wij komen tegemoet aan een grote behoefte bij de consument aan pluimvee. De nieuwe stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en voldoen eveneens aan alle nieuwe eisen rond het terugdringen van ammoniakuitstoot en het welzijn van het dier;” aldus Renze. De kuikens komen als eendagskuikens binnen en in de loop van 43 dagen zijn ze klaar voor de slacht. Het vlees is bestemd voor de export naar Engeland en Duitsland.

Gezuiverd water van levensbelang

Op het bedrijf is gekozen voor een zogeheten ‘Mezumaxi bronwatersysteem’, dat bestaat uit twee cilinders. Het systeem is aangesloten op een bron met een diepte van 80 meter. Het waterverbruik per dag op het bedrijf is gemiddeld 25.000 liter per dag, aan het eind van een cyclus oplopend naar 35.000 liter per dag. Met het huidige systeem haalt Renze een uitmuntende kwaliteit water, hetgeen essentieel is voor zijn bedrijf. Hij is al vele jaren klant bij Mezutec: de eerste installatie werd aangeschaft in 1996 en is recentelijk, tijdens de bouw van de nieuwe stal, vervangen door een nieuw systeem. “Goed gezuiverd water is voor ons bedrijf van levensbelang;” legt Renze uit. “Mijn besparing ten opzichte van leidingwater is voor mij een belangrijke reden om eigen bronwater te gebruiken.”

Service en persoonlijke benadering

“Het is erg belangrijk dat wij erop kunnen vertrouwen dat de zuivering 100% wordt gegarandeerd. Met Mezutec heb ik een langdurige relatie opgebouwd, waarbij kennis, kunde en een gedegen advies vooropstaan. Dit is voor mijn bedrijf van cruciaal belang en het product en het hoge serviceniveau spraken ons enorm aan. De persoonlijke benadering en de op maat gesneden oplossingen pasten helemaal bij onze manier van werken, dus de keuze was snel gemaakt. Goed gezuiverd water is voor ons bedrijf van levensbelang.”

Klant aan het woord

"Goed gezuiverd water is voor ons bedrijf van levensbelang"

Renze de Boer