Melkveehouder uit Joure blij met OxAqua-waterzuivering

Melkveehouder uit Joure blij met OxAqua-waterzuivering

Schoon en fris drinkwater door OxAqua waterzuivering
Maatschap Maat-Hanje uit Joure is een melkveebedrijf met Thijs, Gerbrig en oudste zoon Douwe aan het roer. Zoon Jelke en dochters Roelie, Jeltsje en Hielkje werken eveneens mee in het bedrijf. De melkveehouders doen vrijwel alles samen met de broer van Gerbrig, die ook een melkveehouderij in Joure heeft. Het zijn wel afzonderlijke bedrijven. De maatschap heeft honderdveertig melkkoeien en levert haar melk aan Friesland Campina.

Een aantal jaren geleden kwam Thijs Maat tijdens de vakbeurs Agrarische Schouw in contact met Mezutec. Door de aanschaf van een bron- en ontijzeringsinstallatie van Mezutec had hij reeds positieve ervaringen met het bedrijf. Helaas bleef een welbekend probleem bij de productie van water, groene alg vorming, aanwezig; veel slijmvorming en bacteriegroei in de leidingen bleef achter. De melkveehouder besloot de waterinstallatie buiten werking te zetten en weer over te gaan op leidingwater. Door de toevoeging van chloor verminderde de algengroei wel echter de problemen met het slijm bleven. “Het water rook niet fris en we zagen dat de koeien het niet graag dronken “, vervolgt Maat.

OxAqua desinfecteert zonder chemicaliën
Door drukproblemen wilde het melkveebedrijf graag de bronwaterinstallatie weer in gebruik nemen. Er werd door de heer Maat bij Mezutec naar de mogelijkheden van een OxAqua installatie geïnformeerd, een compact en volledig geautomatiseerd systeem dat door middel van elektrolyse en zonder chemicaliën het drinkwater voor het vee desinfecteert. Concurrerende systemen werden eveneens onder de loep genomen, maar Thijs Maat struikelde over de hoge prijs en het advies van de betreffende vertegenwoordigers. Mezutec bood hem een betaalbare oplossing met dit nieuwe desinfectie systeem dat op milieuvriendelijke basis algengroei en bacterievorming aanpakt. Het systeem kan eenvoudig tussen de bronwaterleiding worden geplaatst.

Betaalbare oplossing , slijmvorming verdwenen
De keuze voor de OxAqua van Mezutec Waterzuiveringssystemen BV bleek voor de melkveehouder een gouden greep. Thijs Maat vertelt enthousiast: “ De slijmvorming in de leidingen is volledig verdwenen , bovendien ruikt en ziet het water er frisser uit. “ Schoon en helder drinkwater zorgt er uiteindelijk voor dat de koe het water nu weer graag drinkt ”, aldus de melkveehouder. Thijs zette de stap naar een OxAqua augustus dit jaar en is tot dusver uitermate tevreden over. Zijn zwager heeft gelijktijdig een OxAqua aangeschaft. “ Met Mezutec gaat altijd alles in goed overleg “ legt Thijs Maat uit. “De service van Mezutec is goed; toen het algenprobleem zich voordeed werden we gelijk geholpen.” “ Het is een no-nonsense bedrijf, zonder zware taal. Gewoon, makkelijk en communiceerbaar.”

Klant aan het woord

“ De slijmvorming in de leidingen is volledig verdwenen , bovendien ruikt en ziet het water er frisser uit. “

Thijs Maat