Melkveebedrijf Oortwijn Hellingman

Melkveebedrijf Oortwijn Hellingman

Melkveebedrijf Oortwijn Hellingman is van oudsher een familiebedrijf met 240 melkkoeien en 160 stuks jongvee. Het bedrijf is eigendom van echtpaar Darin (44) en Sandra (43) Oortwijn. Het echtpaar heeft in totaal vier dochters.

“In 1961 is mijn opa door ruilverkaveling op deze bedrijfslocatie terecht gekomen”, vertelt Sandra Oortwijn vol trots. “Hij heeft destijds de huidige boerderij gebouwd en is daar als melkveehouder begonnen. In 1983 is het bedrijf door mijn vader overgenomen, waarna mijn man Darin en ik het bedrijf in 2001 hebben voortgezet.”

Op het bedrijf van de familie wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit van het drinkwater. “Een tijdje geleden kwam er een Mezutec adviseur op bezoek voor een vrijblijvende watercontrole.” vervolgt Sandra Oortwijn haar verhaal. “Wij waren ons er wel van bewust dat bronwater van goede kwaliteit diende te zijn, maar hadden ons hier nog niet in verdiept. De uitslag van het watermonster bleek dermate slecht dat wij meteen hebben ingegrepen en een waterinstallatie van Mezutec hebben aangeschaft.”

“De installatie is voor ons van groot belang”

“Het bronwatersysteem heeft ervoor gezorgd dat het bronwater op het bedrijf van constante kwaliteit is; het werkt perfect. Tevens is het systeem keurig gemonteerd en strak afgewerkt, zoals het hoort;” vertelt Darin Oortwijn. “Voor ons is een goede service van groot belang en dat hebben wij bij Mezutec gevonden;” vervolgt hij. Voor de toekomst worden er door de familie Oortwijn nog volop plannen gesmeed. Met 120 ha grond in eigendom en een deel dat wordt bij gehuurd, wil de familie nog uitbreiden in eigen land. Ook met de plannen van de twee jongste dochters wordt rekening gehouden; zij willen in de toekomst het bedrijf van de ouders voortzetten, een geruststellende gedachte.

Klant aan het woord

"Voor ons is een goede service van groot belang en dat hebben wij bij Mezutec gevonden"

Darin Oortwijn